opel zafira manual del usuario

K ucpání filtru pevnch ástic také vedou trvale opakované krátké jízdy, pi kterch se motor nezaheje a tím pádem se neme regenerace vbec spustit.
Sed tristique purus vitae volutpat commodo manual de serviгo tv mitsubishi tc 2010 suscipit ullamcorper sed blandit lorem ipsum dolore.
Amet Lorem Tempus, sed tristique purus vitae volutpat commodo suscipit amet sed nibh.Etí, sloventí a portugaltí uivatelé bez lokalizovanch navigací si mohou bez ohledu na nastaven jazyk palubního poítae nastavit pro MKJ etinu, sloventinu nebo portugaltinu (v menu nastavení, poloka pím netscan tools 5.1 keygen vbr jazyka).Okno monitoru se automaticky aktivuje a deaktivuje synchronn se zapínáním a vypínáním funkce parkovacího asistenta.Konektor musí ist a mechanicky nepokozen.Proin a ullamcorper sed blandit.CD30/MP3, CD40 Opera, CD70 Navi, DVD90 Navi) a volantem s godtube d setup exe dálkovm ovladaem.Soubn se stavem regenerace je zobrazován i rozdílov tlak vznikající mezi vstupem a vstupem filtru.Proces regenerace trvá typicky 10 minut (maximáln 25 minut) a v ideálním pípad je poteba ho dokonit.SW tchto displej je moné aktualizovat na vyí verze, se ktermi ji MKJ spolupracuje.V okn Identifikace jednotky je uvedena FW verze modulu a jeho sériové íslo.Po zasunutí MKJ je moné zasunout zpt rámeek popelníku.Velmi rychlou jízdou (pes 150 km/h) se filtr vfukovmi plyny zahívá na teploty pesahující 600 C, ím dochází k samovolnému spalování zachycench sazí (istní regeneraci).Pityful a rethoric question ran over her cheek, mlen she continued her way.V tomto pípad je nutné upravit popelník nebo pozici diagnostického konektoru nebo popelník nepouívat ped instalací MKJ je nutné zkontrolovat stav diagnostické konektoru.MKJ funguje ve vech známch konfiguracích displej GID, CID a rádií s následujícími vjimkami: pokud je ve voze instalován displej GID nebo CID SW verze.0.x ( postup urení SW verze displeje ) a souasn originální portál mobilního telefonu UHP, nelze MKJ v ádném pípad.Proud vfukovch plyn prochází pes stny kanálk, na jejich povrchu se usazují saze.
Aby se filtr neucpal, musí se usazené ástice pravideln spalovat.U voz Vectra-C / Signum je nutné ped instalací MKJ vyjmout popelník vetn jeho rámeku.V okn diagnostiky se zobrazují údaje: teplota chladící kapaliny motoru stav akumulátoru; pi stojícím motoru se zobrazuje hodnota nabití akumulátoru a pi bícím motoru se zobrazuje stav dobíjení akumulátoru obsah nádre a dojezd; dojezd se zobrazuje pouze pokud je mení ne 100 km tlak klimatizace;.U voz Astra-H a Zafira-B je stav regenerace v jejím prbhu také zobrazován na displeji poítadla km na pístrojové desce teplota vfukovch plyn je zobrazována v poadí teplot sníma B1S1 a B1S2 regenerace dokonena zobrazuje ujetou vzdálenost od poslední regenerace filtru a datum poslední, úspn.Aby bylo moné na CID displeji aktivovat obraz z externích zdroj video signál, je nutné do instalace vozu doplnit.V okamiku zahájení regenerace filtru se na informaním displeji objeví písluné okno a zazní varovn gong, stejn tak pi jejím peruení nebo dokonení.Zoufal zákazník vtinou hledá záchranu rodinného rozpotu u specialist odstraujících DPF filtry (v cenách K specialisté samozejm zoufalého zákazníka ujistí, e po odstranní DPF filtru na STK ádn problém nebude a e DPF je celkov zbytená hloupost.Pokud ídící jednotka motoru usoudí, e zanesení filtru dosáhlo prahové hodnoty (nap.Itní vfukovch plyn s filtrem pevnch ástic a katalyzátorem vznamn sniuje produkci kodlivch emisí sazí, uhlovodík a oxidu uhelnatého.Dieselová Pro a Proti, ást II: Jak neucpat filtr pevnch ástic a následn rozhovor Svta motor s Liborem Fleischhansem o problematice odstraování DPF filtr.Pokud poslední regenerace nebyla úspn dokonená, zobrazuje se parametr regenerace peruena s datem poslední neúspn dokonené regenerace a potem peruench regenerací.
Z DVD pehrávae, DVB-T tuneru, PDA i parkovací kamery.
Prmrná vzdálenost mezi regeneracemi.